For the future
of farming

Bericht van de CEO

“Voor ons en onze klanten was 2021 een turbulent jaar, waarin onder meer stijgende inputkosten, dierziektes en de toenemende druk op de agrarische sector, ons parten hebben gespeeld.”

“In lijn met onze missie For the Future of Farming, zetten we ons vol in voor een duurzame toekomst voor onze stakeholders.”

Yoram Knoop, CEO ForFarmers N.V.

ForFarmers in het kort

#1
Europees #1 in
Total Feed-oplossingen
10 mT
Volume Total Feed
circa 10 mT
35
Productielocaties
26.000
Meer dan
26.000 klanten
2.500
Ongeveer 2.500
medewerkers in 2021
1896
Opgericht
als coöperatie
EU
Gevestigd in Nederland
(hoofdkantoor), België,
Duitsland, Polen en het
Verenigd Koninkrijk
15
Acquisities sinds
2014
AScX
Sinds 2016 genoteerd aan
Euronext Amsterdam
AA
AA-status in
MSCI ESG rating

KerncijfersOmzet

2.671 € x miljoen 2020: 2.352 mlnBrutowinst

436,3 € x miljoen 2020: 433,2 mln


Onderliggende
EBITDA

78,2 € x miljoen 2020: 96,2 mln


Onderliggend
bedrijfsresultaat

40,7 € x miljoen 2020: 61,6 mln


Onderliggend
winst per aandeel

0,32 2020: 0,49


Dividend
per aandeel

0,29 2020: 0,29

Uitstoot
broeikasgassen
productie

18,6 (kg CO2 per ton) 2020: 19,7 kg

Uitstoot
broeikasgassen
logistiek

8,0 (kg CO2 per ton) 2020: 8,7 kg


Verantwoorde
soja en palmolie

75% soja 70% palmolie 2020: 75% / 70%Genderdiversiteit

22% (% vrouwen) 2020: 21%LTI's

28 2020: 24


Voerveiligheids-
incidenten

3 2020: 8

Wie we zijn en wat we doen

Onze missie:

For the Future
of Farming

Met onze missie ‘For the Future of Farming’ tonen we ons vertrouwen in de toekomst van de agrarische sector. We zetten ons in voor een verantwoorde voedselproductie, de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een verdere verduurzaming van de agrarische sector en maatschappij.

Onze strategie:

Build to Grow 2025

We stellen ons ten doel om door in- novatieve voerconcepten te leveren, met meer digitalisatie en nog betere dienstverlening aan klanten, bij te dragen aan een duurzame veehouderij en autonoom te kunnen groeien. Daarnaast zetten we in op groei door overnames.

Onze duurzaamheidsagenda:

Going Circular

Laagwaardige ingrediënten omzetten in kwalitatief hoogwaardig voedsel, zonder verspilling en zonder vervuiling: onze bijdrage aan de uitdaging om de groeiende wereldbevolking te voeden en tegelijkertijd de impact van de voedselproductie op klimaat en natuur te verminderen.

Downloads
Jaarverslag 2021 (volledig) Bericht van de CEO Resultaten 2021 Onze missie For the Future of Farming Onze strategie Build to Grow 2025 Onze duurzaamheidsagenda Going Circular